Μετοχές

Το πρόγραμμα ΜΕΤΟΧΕΣ παρουσιάζει την πορεία μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη βοήθεια απλών γραφημάτων και πινάκων τιμών, στατιστικών και θεμελιωδών μεγεθών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών (ενεργητικό, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών, κέρδη, διανομή μερισμάτων, ταμειακές ροές).

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις αγαπημένες σας μετοχές στο χαρτοφυλάκιο του προγράμματος ώστε να παρακολουθείτε πιο εύκολα την διαχρονική εξέλιξη των τιμών τους (από το 2018 μέχρι σήμερα).

Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα εξαγωγής των τιμών των μετοχών σε αρχείο συμβατό με το πρόγραμμα Metastock.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και αν ενδιαφέρεστε να το χρησιμοποιήσετε, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα το λάβετε το συντομότερο δυνατό στο email σας.

Λήψη προγράμματος

Επιθυμώ να μου στείλετε μέσω email το πρόγραμμα και οδηγίες εγκατάστασης.
Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter με τα νέα του προγράμματος.