Μετοχές

Το πρόγραμμα ΜΕΤΟΧΕΣ παρουσιάζει την πορεία μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω γραφημάτων, πινάκων τιμών, στατιστικών και θεμελιωδών μεγεθών.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην παρουσίαση θεμελιωδών μεγεθών των εταιρειών (ενεργητικό, διαθέσιμα, ίδια κεφάλαια, υποχρεώσεις, κύκλος εργασιών, κέρδη, διανομή μερισμάτων, ταμειακές ροές).

Μπορείτε να καταχωρήσετε τις αγαπημένες σας μετοχές στα χαρτοφυλάκια του προγράμματος ώστε να παρακολουθείτε πιο εύκολα τη διαχρονική εξέλιξη των τιμών τους (από το 2018 μέχρι σήμερα).

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα εξαγωγής των τιμών των μετοχών σε text αρχείο για Metastock.

Δωρεάν λήψη προγράμματος

Αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να λάβετε οδηγίες εγκατάστασής του. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε email στη διεύθυνση info@myprograms.eu.

Επιθυμώ να μου στείλετε μέσω email το πρόγραμμα και οδηγίες εγκατάστασης.
Επιθυμώ να λαμβάνω newsletter με τα νέα του προγράμματος.