Ευρετήριο Τεχνικών Έργων

Το πρόγραμμα Ευρετήριο Τεχνικών Έργων απευθύνεται σε γραφεία μελετών με σκοπό την καταχώρηση σε βάση δεδομένων των πελατών και των τεχνικών έργων τους με τις αντίστοιχες λεπτομέρειές τους.

Οι βασικές λειτουργίες του προγράμματος είναι οι εξής:

  • Καταχώρηση στοιχείων επικοινωνίας των πελατών, καθώς και των στοιχείων των νόμιμων εκπροσώπων τους αν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.
  • Καταχώρηση των τεχνικών έργων των πελατών.
  • Κάθε έργο περιλαμβάνει έναν αριθμό αδειών (π.χ. άδεια λειτουργίας), καθώς και τα επιπλέον στοιχεία: αριθμό πρωτοκόλλου, εκδούσα αρχή, ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία λήξης και σημειώσεις.
  • Αν η ημερομηνία λήξης μιας άδειας πλησιάζει ημερολογιακά, εμφανίζεται πράσινη ένδειξη ειδοποίησης στην πρώτη στήλη. Αν η ημερομηνία λήξης έχει ξεπεραστεί, εμφανίζεται κόκκινη ένδειξη ειδοποίησης.
  • Με την εντολή Ειδοποιήσεις εμφανίζονται συγκεντρωτικά όλες οι άδειες οι οποίες είτε έχουν λήξει, είτε πλησιάζει η ημερομηνία λήξης τους, έτσι ώστε να ενημερωθούν οι αντίστοιχοι πελάτες.
  • Μια συνοπτική μορφή πρωτοκόλλου στην οποία ο χρήστης εισάγει στοιχεία όπως αριθμό πρωτοκόλλου, όνομα πελάτη κλπ.

Δοκιμή προγράμματος

Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας για να σας σταλεί δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος.

Επιθυμώ να μου στείλετε μέσω email το πρόγραμμα και οδηγίες εγκατάστασης.