Χαρτοφυλάκια Μετοχών Xaaos

Το πρόγραμμα “Χαρτοφυλάκια Μετοχών Xaaos” απευθύνεται σε μικροεπενδυτές που θέλουν να παρακολουθούν σε τακτική βάση την πορεία των χαρτοφυλακίων μετοχών τους που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη βοήθεια απλών γραφημάτων και πινάκων τιμών – στατιστικών.

Καλύπτει αρκετές πλευρές πληροφόρησης, τόσο σε επίπεδο τεχνικής ανάλυσης με δείκτες όπως Κινητοί Μέσοι Όροι, Relative Strength Index (RSI) κλπ, όσο και θεμελιώδους ανάλυσης με στοιχεία κερδοφορίας και μερισματικής απόδοσης των εισηγμένων εταιρειών.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι η δυνατότητα εξαγωγής των τιμών των μετοχών σε αρχείο συμβατό με το πρόγραμμα Metastock.

Στο παρακάτω link μπορείτε να κατεβάσετε την αυτοτελή έκδοση του προγράμματος (δεν χρειάζεται εγκατάσταση) με δεδομένα από το 2000 ως το 2016.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση του προγράμματος, για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου.

Εκτέλεση προγράμματος

Στιγμιότυπα